กลุ่มธุรกิจน้ำแข็ง / ICE BLOCK factories

 

โรงงานผลิตน้ำแข็ง   เพื่อการประมงและบริโภคก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๕ ทางเครือกันตังกรุ๊ปได้เล็งเห็นความต้องการน้ำแข็งของธุรกิจประมงที่มีเป็นจำนวนมาก

 

จึงได้มีการก่อตั้งโรงงานผลิตน้ำแข็งให้กระจายกันอยู่ตามจุดยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งทางฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน

 

 

Kantang Group established Ice block factories  business since 1972 to provide ice supply to fishery industry and general consumption.

 

All factories are strategically placed for easy access both Gulf of Thailand and Andaman Sea.

 

 

กลุ่มโรงงานผลิตน้ำแข็งเพื่อการประมงและบริโภค / Our factories

 

 

หจก. โรงน้ำแข็งไพศาลวัฒนา (Paisan Wattana Ice Factory LP.)

บจก. สงขลาอุตสาหกรรมการปลาป่น จำกัด (Songkhla Fishmeal Industry Co., Ltd.)
บจก. เซ้าท์อันดามันพริ้นเซ็สท์ (South Andaman Princess Co., Ltd.)

หจก. โรงน้ำแข็งและปลาป่นวรพันธุ์ (Woraphan Ice and Fishmeal LP.)

บจก. โรงน้ำแข็งธารทิพย์คุระบุรี (Thantip Kuraburi Co., Ltd.)

หจก. โรงน้ำแข็งเกล็ดวรพันธุ์ (Kledworaphan Ice Factory LP.)

 

 

 

LOCATION

 

 

 

 

 

 

 

Process / Equipments

 

 
CONTACT INFO Certificate

 

KANTANG GROUP
32/50 Soi  Limskul, Kuena Road, Kantang
Trang, Thailand 92110
(66)075-251-275-6 , 251-702, 251-656
(66)075-252-007 , 251-358
ktg@kantanggroup.com

 

 

หน้าแรก/Home ผลิตภัณฑ์/Product ข่าวสาร/News ติดต่อเรา/Contact us